LinkedIn
Social Media Academy
Aplikacje Millenialsów

Szkolenia Social Media

Przejdź do formularza i zapisz się na jedno z naszych szkoleń!

Zarejestruj się
Rabat 20%

20%

Rabat na drugie szkolenie w Social Media Academy!

Zarejestruj się
Aplikacje Millenialsów

Aplikacje Millenialsów

Dowiedz się jak wykorzystać potencjał mobilnych aplikacji!

Zarejestruj się
Linkedin

LinkedIn Workshop

Dowiedz się jak w pełni wykorzystać potencjał portalu!

Zarejestruj się
Rekrutacja

Social Media w Rekrutacji i HR

Dowiedz się jak obniżyć koszty rekrutacji nawet o 80%!

Zarejestruj się
Marketing

Social Media w Marketingu i Sprzedaży

Dowiedz się jak skutecznie sprzedawać poprzez Social Media!

Zarejestruj się

Dlaczego Social Media Academy?

Dlaczego Dlaczego Dlaczego Dlaczego
Loading

Szkolenia

Aby sprostać wymaganiom współczesnego biznesu – zarówno ze strony klientów jak i konkurencji, niezbędne jest zdobywanie wiedzy. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy najbardziej wartościowe i niezbędne w Twojej codziennej działalności biznesowej moduły szkoleniowe, dotyczące mediów społecznościowych. Skierowane są one zarówno do osób prywatnych, firm jak i wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie mediów społecznościowych.

zarejestruj się

Zobacz więcej informacji

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Social Media London Style Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, 43-100. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem mailowym ochronadanych@smls.pl.

Posiada Pani/Pan prawo:

  1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Social Media London Style Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Social Media London Style Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Social Media London Style Sp. z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile nie zachodzą inne okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Social Media London Style Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, Social Media London Style Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  5. przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Social Media London Style Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
  6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Social Media London Style Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

terminy szkoleń

* Podane ceny są cenami NETTO i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Rabat 20% zamów jedno szkolenie, na drugie otrzymasz 20 % rabatu

opinie uczestników

sprawdź opinię uczestników
naszych szkoleń

wzięli udział

Tel.: 798 357 500
info@smacademy.pl

logo SMLS ZAREJESTRUJ SIĘ